Gezond en comfortabel wonen in Track 8

18 oktober '21

In Track 8 is het gezond en comfortabel wonen. Bij de duurzame maatregelen die worden genomen bij de ontwikkeling van het woongebouw, zoals hoogwaardige isolatie en de toepassing van veel groen, staat het wooncomfort en een laag energieverbruik voorop. Zo wordt Track 8 een gebouw waarin bewoners en gebruikers zich zeer prettig voelen, maar ook een gebouw dat goed is voor mens en dier. Voor nu én voor de toekomst van onze planeet.

image alt

Groen en water

In Track 8 staat een prettig leefklimaat voorop. De appartementen zijn volledig duurzaam gebouwd en op alle niveaus komt er zoveel mogelijk groen. De locaties voor verschillende typen groen zijn bovendien zo gekozen dat het geheel de biodiversiteit in stand houdt en uitbreidt. Zo wordt de natuur-daktuin op de 4e verdieping een plek voor inheemse plantensoorten. Op hogere verdiepingen komen (meeontworpen) plantenbakken en in de balkonafscheidingen van alle terrassen worden heesters, siergrassen, vaste en overhangende planten geplant. De verschillende kleine en intiem ingerichte groenplekken verspreid door het gebouw maken de route van binnen naar buiten aangenaam en uitnodigend om even te gaan zitten. Ook over hemelwaterafvoer en -opslag is nagedacht. Door neerslag op te vangen op daken en terrassen en deze te bufferen, kan de fauna in drogere periodes van water worden voorzien. Hierdoor staat het gebouw het hele jaar door in bloei!

Comfortabel voor jezelf én je portemonnee

In het duurzame ontwerp van Track 8 is veel aandacht besteed aan het realiseren van een prettig leef- en binnenklimaat. De appartementen zijn voorzien van hoogwaardige isolatie, uitstekende kierdichting en een combinatie van vloerverwarming en koeling. Bij alle maatregelen staat het wooncomfort en een laag energieverbruik voorop. De EPC-waarde komt dan ook uit ónder 0,15. Om te zorgen dat comfortabel wonen ook betaalbaar blijft, worden bovendien maatregelen genomen voor het duurzaam opwekken van energie. Bovenop de daken worden zogeheten bifacial zonnepanelen geplaatst en een aantal Franse balkons is voorzien van een geïntegreerd PV-paneel als balustrade. De opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan de individuele energierekening van de bewoners. De basis van warmte- en koudeopwekking tot slot wordt gevormd door individuele '5e generatie' WPU-warmtepompen met een zeer hoog rendement.

image alt

Deelmobiliteit

Denk je aan Amsterdam, dan denk je aan… fietsen natuurlijk! In onze hoofdstad is de stalen ros hét vervoermiddel om van A naar B te komen. Goed voor het leefklimaat en milieu. Bovendin ligt Track 8 om de hoek van hét OV-knooppunt Sloterdijk. Dat maakt het bezitten van een auto een stuk minder belangrijk dan het kunnen beschikken over een. In Track 8 is dan ook actief ingezet op het stimuleren van duurzame mobiliteit.
Zo wordt de fietsenstalling in het gebouw voorzien van goede laadmogelijkheden voor e-bikes en komt er een aanbod van elektrische deelscoorets en (elektrische) deel(bak)fietsen.  Deze mobiliteitsvorm is heel flexibel, want je bepaalt zelf wanneer je welk type vervoer nodig hebt en gebruikt. Zo besparen we samen ruimte, energie en kosten én zorgen we voor een schonere lucht!

Pak je de fiets of de trein? Bereikbaarheid van MO*town
Comfortabel én voorbereid op de toekomst Meer over duurzaamheid