Beste Mo*ers,

1 december '20

Afgelopen september hebben wij jullie bericht over de voortgang van MO*Town. Daarin hebben wij aangegeven dat het proces om de verkoopstukken gereed te maken, langer duurde dan voorzien. En dat wij hoopten dat in december de contractstukken gereed zouden zijn zodat jullie de koop- en aannemingsovereenkomst konden tekenen.

In de periode van september tot nu, is de aannemer voor het project, bouwbedrijf De Nijs, aangehaakt. Omdat De Nijs instapt in een rijdende MO*trein en niet aan het begin van het gehele ontwerpproces, zorgt dit voor vertraging in het gereed maken van de verkoopstukken. Kortom, in december zullen de stukken nog niet klaar zijn.

Wat zijn de oorzaken voor deze vertraging?

  1. De verkooptekeningen van de gebouwen en appartementen zijn destijds door de architecten gemaakt. Toen was de aannemer nog niet in beeld. Deze worden dus pas later door de aannemer uitgewerkt in 3D modellen zodat ze goed kunnen worden gecheckt op bouwkundige en technische details. De overdracht naar de aannemer, uitwerking en controles van de tekeningen neemt meer tijd in beslag.
  2. Zoals eerder gemeld wordt Track 9A herontwikkeld. Deze beslissing hebben wij weloverwogen genomen. Immers, het kost extra tijd en geld omdat alle adviseurs nieuwe tekeningen en rapporten moeten opstellen. In dit geval heeft het ook directe consequenties voor de contractvorming. Het project bestaat namelijk niet alleen uit Track 6, maar ook uit Track 8 en Track 9a. Deze drie gebouwen zijn contractueel onlosmakelijk met elkaar verbonden en wij kunnen Track 6 helaas niet “voortrekken”.

Zodra de contracten met de gemeente en de aanbesteding met de aannemer afgerond zijn, voor alle drie de gebouwen als één geheel, dan kunnen wij jullie de koop- en aannemingsovereenkomsten aanbieden ter ondertekening. Wij zullen alles op alles zetten om dit in maart/april 2021 te laten plaatsvinden.

Wij willen jullie reservering dan ook graag verlengen van 1 februari naar 1 mei 2021. Vanzelfsprekend hoeft u hier niets extra voor te betalen.

Wat bekent dit voor de rest van de planning?

De omgevingsvergunning voor Track 6 en 8 wordt half december ingediend zoals gepland. Voor de start van de bouw in juni 2020 en de oplevering van Track 6 in het laatste kwartaal van 2023 wijzigt niets, dit blijft ook volgens planning.

Vragen? Neem dan contact met ons op
Mo*town in 3D De appartementenviewer