Omgevingsvergunning ingediend

19 februari '21

De ontwikkeling van MO*town krijgt steeds meer vorm en we hebben weer een mooie mijlpaal behaald. Op 11 december 2020 is de omgevingsvergunning aangevraagd voor Track 6. 

Hoe nu verder?

Het zal circa 14 weken duren voordat de omgevingsvergunning verleend wordt. Daarna wordt deze ter inzage gelegd en volgt de bezwaarperiode. Als we er van uitgaan dat er geen bezwaren ontvangen worden, dan kan de vergunning 7 weken later definitief worden vastgesteld. De vergunning wordt dan onherroepelijk. Rond half mei 2021 weten we of dit het geval is. De aannemer zal daarna zijn voorbereidingen opstarten voor de bouw van Track 6.

Contractstukken

Tezamen met Bouwbedrijf De Nijs en de notaris zijn wij druk bezig om alle contractstukken gereed te maken. Dit betreft niet alleen het koopcontract maar ook de technische tekeningen, model aktes en splitsingsstukken. Begin maart zullen wij iedereen verder informeren over de voortgang.

Bekijk de appartementen Wonen in MO*town?
Vragen? Neem dan contact met ons op