Voortgang Track 8 van MO*town

24 mei '23

In december deelde we de laatste bouwupdate over de voortgang op de bouwplaats van Track 8 in MO*town. Er is de afgelopen maanden weer ontzettend veel gebeurd op de bouwplaats en er staat ook nog flink wat werk op de planning voor dat de aannemer gaat genieten van de welverdiende bouwvakvakantie. Lees je mee?

De ruwbouw

De ruwbouw van Track 8 stroomt lekker door. Op dit moment worden de betonwanden op de 7e verdieping gestort en is er aanvang gemaakt met de 8e verdiepingsvloer inclusief de balkons en galerijplaten). Dit betekent dat de ruwbouw van de bouwnummers 01 t/m 73 gereed is. Tijdens de ruwbouw worden de houten binnen-spouwbladen direct meegenomen. Op een later moment worden hier de kozijnen in aangebracht. Track 8 begint nu goed vorm te krijgen. Het verloop van het gebouw naar 3 torens is nu al goed te zien. Nog 4 vloeren te gaan en dan is het hoogste punt bereikt! Naar verwachting bereikt de aannemer het hoogste punt nog voor de bouwvakvakantie.

Een technisch hoogstandje

Het gereedkomen van de 7e verdiepingsvloer, betekent ook dat de 1e loopbrug gemonteerd kan gaan worden. De staalconstructie met een lengte van maar liefst 10,5 meter is op 1 mei geleverd. Op maaiveld-niveau worden de hekwerken op deze staalconstructie aangebracht en de vloerelementen worden dan gelegd. Hierna wordt de staalconstructie met behulp van de torenkraan op zijn positie worden gehesen. “Als uitvoeringsteam hebben wij hier lang naar uitgekeken, een van de technische hoogstandjes van het gebouw. Eindelijk is het zover”, aldus Robbert Jager (hoofdwerkvoorbereider). Als de 9e verdiepingsvloer is gestort en voldoende uitgehard, wordt de 2e loopbrug gemonteerd worden. Deze is met een lengte van 18 meter nog een stukje groter en indrukwekkender.

nieuwbouw MO*town

De gevel

Na het beoordelen van de proefmuur begin december vorig jaar, is er gestart met het metselen. Op dit moment is de 3e verdieping in uitvoering en het duurt niet lang meer voordat er gestart wordt met de 4e verdieping. Het betreft een uitdagende gevel met de zwarte en matte stenen in diverse verbanden. Maar het resultaat mag er zijn. Zodra het metselwerk ter hoogte van een dakrand is, kan aanvang gemaakt worden met de voorbereiding op en de montage van de plantenbakken. Op dit moment zijn de eerste plantenbakken in productie. Bij de leverancier worden de plantenbakken al gevuld met grond en beplanting. Zo kunnen de planten op een beschermde locatie verder groeien. Daarna worden de plantenbakken naar de bouw getransporteerd en op de juiste positie gehesen.

De afbouw

De verdiepingshoge (gasbeton)wandelementen zijn tijdens de ruwbouw meegenomen ter voorbereiding op de montage van de binnenwanden. Deze binnenwanden zijn inmiddels gemonteerd t/m de 1e verdieping. Metde schachtwanden bestaande uit blokken van kalkzandsteen is de aannemer al een verdieping verder. Ook is er aanvang gemaakt met de metal stud (gips)wanden. De vaart zit er goed in. Dit geldt ook voor het plaatsen van de binnentrappen. De appartementen beginnen binnen aardig vorm te krijgen. Op korte termijn wordt gestart met het aanbrengen van de dekvloeren.

De prognose

Zoals je kunt lezen gaat de bouw voortvarend door. Op dit moment is de prognose voor de oplevering van de 1e woningen 2e kwartaal 2024. De aannemer plant na de bouwvak een kijkdag voor de kopers.

Iets vragen? Neem contact op
Meer over de planning Planning Motown