Voortgang Track 6 van MO*town

16 mei '23

Er is flink wat voortgang gemaakt op de bouwplaats bij Track 6 van MO*town sinds de laatste bouwupdate van december. De aannemer is volop bezig met de ruwbouw, de gevel en er is aanvang gemaakt met de (ruwe) afbouw. We vertellen je in deze bouwupdate graag wat er allemaal is gebeurd en nog staat te gebeuren.

Pannenbier

Eind april is de ruwbouw volledig afgerond. Met het realiseren van de liftopbouw heeft Track 6 het hoogste punt bereikt! Dit betekent tijd voor bier. Pannenbier is een term uit de bouw. Wanneer het hoogste punt van een gebouw is bereikt en de dakpannen gelegd kunnen worden, wordt er bier geschonken. Track 6 is de eerste die dit punt bereikt heeft. Hiermee is definitieve hoogte van het gebouw zichtbaar!

De gevel

Begin 2023 is er gestart met het metselwerk van Track 6. Op dit moment is de 3e verdieping in uitvoering, en het duurt niet lang meer voordat er gestart wordt met de 4e verdieping. Dit betekent dat de ronde rollaag bij de onderdoorgang naar de binnentuin ook gereed is. Dit bijzondere stuk metselwerk wordt door de metselaars gezien als één van de mooiste klussen die zij op dit project mogen realiseren. “Dit maakt het vak juist zo leuk” zegt voorman Charles van metselbedrijf Wicon. Daarnaast worden er In het metselwerk bijna 100 nestkasten aangebracht. Deze kasten bevorderen de biodiversiteit in stedelijke gebieden als Sloterdijk. De verwachting is dat het metselwerk medio zomer gereed is. Aan de binnengevel (rondom de binnentuin) wordt geen metselwerk aangebracht maar gevelstucwerk. Er is gekozen voor een lichtgrijze kleur. Hiermee wordt in mei gestart. Ook de wanden en het plafond van de onderdoorgang worden van stucwerk voorzien. Hier wordt een lichtroze kleur voor gebruikt.

Gevels rond de zomer uitgepakt

Zodra de gevelsteiger gaat zakken, worden de metalen buitenkozijnen in de buitengevel gemonteerd. De kozijnen worden beglaasd geleverd. De appartementen zijn hierdoor direct wind- en waterdicht. Ook de geluidwerende roosters worden direct na het plaatsen van de gevelkozijnen aangebracht. Deze zorgen ervoor dat de daaraan grenzende kamers middels natuurlijke (spui)ventilatie van verse lucht worden voorzien, maar met reductie van het geluid afkomstig uit de omgeving. De balkonhekken, buitendeuren en galerijhekwerken worden telkens direct geplaatst met het zakken van de steigers. Naar verwachting worden de gevels rond de zomer "uitgepakt" en krijg je een goed beeld van het gebouw.

Nieuwbouw MO*town

De afbouw

De verdiepingshoge (gasbeton)wandelementen zijn tijdens de ruwbouw zijn meegenomen ter voorbereiding op de montage van de binnenwanden. Deze wanden zijn inmiddels gemonteerd t/m de 3e verdieping. De schachtwanden bestaande uit kalkzandsteenblokken zijn gemonteerd t/m de 4e verdieping. Ook is er aanvang gemaakt met de metal stud (gips)wanden. De vaart zit er goed in. Dit geldt ook voor het plaatsen van de binnentrappen. De appartementen beginnen binnen aardig vorm te krijgen. Op korte termijn wordt er gestart met het aanbrengen van de dekvloeren.

De prognose

Zoals je kunt lezen gaat de bouw voortvarend door. Op dit moment is de prognose voor de oplevering van de 1e woningen 1e kwartaal 2024. De aannemer plant na de bouwvak een kijkdag voor de kopers. 

Iets vragen? Neem contact op
Meer over de planning Planning Motown