Bouw van Mo*Town track 8 start begin volgend jaar

30 november '21

Alle opschortende voorwaarden, zoals opgenomen in de aannemingsovereenkomst, zijn vervuld. Dat betekent dat de bouw van de 94 woningen in Amsterdam Sloterdijk officieel gaat starten. De verwachting is dat aannemer Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen B.V. begin 2022 start met de heiwerkzaamheden.

Naar de Notaris

Alle kopers zijn per mail op de hoogte gebracht dat zij binnenkort worden uitgenodigd om de akte van levering en de hypotheekakte (indien van toepassing) te laten passeren bij projectnotaris Brummelhuis. (Heb je als koper geen mail gehad? Controleer dan je spam box.)

Voorbereidingen bouw

De aannemer is druk bezig met alle voorbereidingen voor de bouw. Hierbij valt te denken aan de aanleg van bouwstroom en watervoorziening, plaatsen van bouwketen en bouwhekken, maar bijvoorbeeld ook het bestellen van heipalen. De Kopersbegeleiding van Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen B.V. zal de kopers begin 2022 uitnodigen voor een gesprek over meer- en minderwerk. Ook zullen zij je verder informeren tijdens de bouwperiode.

BPD Ontwikkeling wenst alle kopers en de aannemer een voorspoedige bouw!

  Voorzieningen
  Neem contact op